srijeda, 7. lipnja 2017.

Mentimeter - interaktivni alat kojim možete obogatiti svoje prezentacije!Mentimeter korisniku omogućava postavljanje pitanja i prikupljanja povratnih informacija za vrijeme prezentacije. 

Sudionici svoje odgovore unose preko mobilnih uređaja, a za pristup im je dovoljan samo kod i poveznica. Alat je dostupan u najnovijim verzijama mrežnih preglednika: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari i Internet Explorer. 

Za izradu sadržaja u tom alatu potrebno je izraditi korisnički račun, ali nije potrebno za odgovaranje na pitanja. Dostupna je verzija korisničkog računa za obrazovanje. 

Alat omogućava besplatnu i plaćenu verziju korisničkog računa, a registrirati se može unosom e-adrese i zaporke ili povezivanje s postojećim Facebook ili Google korisničkim računom. 
Više o alatu može se saznati na stranicama Carneta gdje su i video upute za korištenje!

Kod Palunka na večeri


Prisjetite se priče iCRO life


  

 

 

za večeru s Palunkom i njegovom ženom


odaberite ribu!