srijeda, 1. prosinca 2021.

PISANJE ŽIVOTOPISA

 Što treba?

Treba napisati molbu,
uz molbu priložiti životopis.
Bez obzira na duljinu života
životopis treba biti kratak.
Obavezuje sažetost i selekcija činjenica.
Pretvorba krajobraza u adrese
i kolebljivih uspomena u precizne datume.
Od svih ljubavi dovoljna je vjenčana,
a od djece samo rođena.
Važnije je tko te poznaje nego koga poznaješ.
Putovanja samo ako su inozemna.
Pripadnost nečemu, ali bez čemu.
Odličja bez za što.
Piši tako kao da sa sobom nikad nisi razgovarao
i dao da si se izdalje obilazio.
Šutke izostavi pse, mačke i ptice,
drangulije uspomena, prijatelje i snove.
Radije cijena nego vrijednost
i naslov nego sadržaj.
I radije broj cipela nego kamo on ide
onaj kakvim te smatraju.
Uz to fotografija s otkrivenim uhom.
Uzima se u obzir njegov oblik, ne ono što se čuje.
Što se čuje?
Tresak strojeva koji melju papir.

(Wisłava Szymborska - Svijet koji nije od ovoga svijeta)

četvrtak, 13. svibnja 2021.

In memoriam Vjera Juras (29.7.1936.-10.5.2021.)

U Zagrebu je 10. svibnja 2021. godine preminula gospođa Vjera Juras, prof. zemljopisa, dugogodišnja djelatnica Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjera Juras rođena je 29. srpnja 1936. godine u Mrkonjić Gradu, Bosna i Hercegovina. Visokoškolsku naobrazbu stekla je u Zagrebu na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 23. lipnja 1960. na temi „Grad Jajce“.

Vjera Juras je cijeli svoj radni vijek (26. 12. 1960. ─ 30. 12. 1993.), kao vrstan klimatolog, provela u Klimatološko-meteorološkom sektoru DHMZ-a baveći se analizom klimatoloških podataka i praćenjem klime. Sudjelovala je kao stručni suradnik u izradi „Atlasa klime Hrvatske za razdoblje 1931.1960. godina“. Također je sudjelovala u izradi posebnih godišnjaka za meteorološke postaje sa stoljetnim klimatološkim nizovima te u pripremi CLIMAT izvješća za međunarodnu razmjenuKoautor je vrijednog rada „Metode kategorizacije izvanrednih meteoroloških pojava“ koji je objavljen u zborniku znanstvenog skupa „Opasne pojave na moru“ održanom u Splitu od 16. do 18. prosinca 1987. godine.  U radu se razrađuje metoda kategorizacija anomalija srednje mjesečne temperature zraka i mjesečne količine oborine pomoću percentila. Od tada se spomenuta metoda koristi za operativno praćenje klime u DHMZ-u. Vjera Juras bila je koautor operativnih klimatoloških analiza DHMZ-a koje su objavljivane u publikacijama DHMZ-a kao što su „Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u Hrvatskoj“ sve do odlaska u mirovinu. Jedna je od osnivačica publikacije DHMZ-a „Meteorološki i hidrološki bilten“ za koji je klimatološki prilog pisala do odlaska u mirovinu. Bila je autor ili koautor na ukupno 19 znanstvenih i stručnih radova.

Živjela je životom kojeg su krasile skromnost i požrtvovnost prema obitelji, kolegama i prijateljima. Otišla je tiho kako je i živjela. Svojim odlaskom ostavila je nenadoknadivu prazninu u svima koji su je poznavali i poštovali.ponedjeljak, 25. siječnja 2021.

In memoriam Marina Mileta

U Zagrebu je 17. siječnja 2021. godine preminula gospođa Marina Mileta, dipl. inž, dugogodišnja djelatnica Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Marina Mileta rođena je 10. listopada 1944. godine u Zagrebu gdje je stekla i visokoškolsku naobrazbu.

Diplomski rad pod naslovom ²Grmljavinske pojave u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 1968. i 1969. godini² izradila je 1977. godine pod vodstvom dr. sc. Dražena Poje i stekla akademski stupanj diplomirani inženjer fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 15. listopada 1977. do umirovljenja 30. prosinca 2009.  radila je kao klimatolog ua Državnom hidrometeorološkom zavodu. Uz redovite radne zadatke ostvarila je dobru suradnju s domaćim i stranim kolegama iz područja klimatologije. Posebno je zaslužna za pokretanje specijalnih mjerenja oborine od magle na Zavižanu korištenjem standardnog kolektora magle. Rezultati tih mjerenja od velike su važnosti prvenstveno za potrebe praćenja onečišćenja atmosfere.

U sjećanju kolega i prijatelja ostati će uspomena na istinoljubivu i skromnu osobu koja je svojim pozitivnim stavom prema životu, smislom za humor i komunikaciju stekla mnoštvo prijatelja. Od 1986. godine bila je aktivna članica Hrvatskog meteorološkog društva. Voljela je putovanja i druženja te je sudjelovala na svim izletima koje je organiziralo Hrvatsko meteorološko društvo gdje je njena vedrina dolazila do izražaja i pridonosila stvaranju dobre atmosfere.

Njenim  odlaskom ostaje nenadoknadiva  praznina u svima koji su je poznavali i poštovali i koje je dotaknula svojom humanošću, blagošću, razumijevanjem i beskrajnom dobrotom.

Životopis

utorak, 5. siječnja 2021.

Marko Vučetić - odlazak

 

Krajem 2020. iz Državnog hidrometeorološkog zavoda otišao je  naš kolega i prijatelj omiljeni agrometeorolog, Marko Vučetić. To nas podsjeća da bismo češće trebali pogledati preko ograde našeg broda privremeno usidrenog na Ravnicama. Možda odlazi s dobrim razlogom sličnim onom s kojim je prije mnogo godina i došao u Zavod:  da bi istražio na sasvim svoj način agrometeorološku struku i znanost i u tomu proživio jedan bogati život iz kojeg je nesebično dijelio nama, svojim kolegama. Sada Marko stoji s velikim iskustvom ispred novog jarbola i na istraživačkoj palubi širokoga svijeta. Marko nije radio bitne ustupke vremenima i vrijeme mu se nekako micalo s puta. Uvijek bi napisao i rekao to što je imao za reći, a ne ono što je trebalo izreći, pa su njegovi tekstovi bili lijepi, dovršeni, istiniti i čisti. Ponekad smo zbog toga pomislili da između Marka, godišnjih doba, biljaka, vjetra, knjiga   i mora više nema nikakvih tajni, a onda bi se opet zbilo u njegovoj misli i riječi novo. Zato je ovaj skromni Pozdrav za nas i njega još jedan  početak!
Biografija