petak, 1. travnja 2016.

Rodio se na današnji dan

Josip Torbar

Dr. Josip Torbar (Krašić, 1. travnja 1824. - Zagreb, 26. srpnja 1900.) rodoljub, svećenik, hrvatski prirodoslovac, književnik, pedagog i političar, jedan od pokretača "Književnika", priređivao je školske udžbenike za prirodne znanosti.

Rođen u seljačkoj obitelji, završio je gimnaziju u Karlovcu, a od 1843. uči filozofiju i teologiju na zagrebačkom sjemeništu.

Zaređen za svećenika 1849. god. Studirao je na bečkom sveučilištu, gdje je 1852. položio profesorski ispit.
Bio je profesor na zagrebačkoj gimnaziji, a kad je 20. studenoga 1854. otvorena realna gimnazija u Zagrebu, postao je na njoj profesor fizike i prirodopisa.

Od 16. veljače 1858. bio je ravnatelj realne gimnazije. Ban Levin Rauch smijenio ga je s te dužnosti 1867. god, kao i neke druge istaknute profesore, zbog političkih razloga.

Ban Ivan Mažuranić vratio ga je na istu dužnost u studenome 1873.
U tri navrata je bio izabran za zastupnika hrvatskog sabora (1861., 1865. i 1875.), u kojemu se kao rodoljub zalagao za cjelokupnost i samostalnost Hrvatske.

Torbar je u svoje vrijeme bio među prvim i rijetkim popularizatorima prirodnih znanosti.

Bavio se raznim disciplinama: biologijom, geologijom, meteorologijom i poviješću znanosti.
Hrvatski sabor ga je 9. svibnja 1866. uvrstio među prvih 12 članova Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti JAZU.
Bio je predsjednik Matematičko-prirodoslovnog razreda i predsjednik JAZU od 1890. do smrti.
S Jagićem i Račkim, pokretač je ˝Književnika˝, te urednik ˝Katoličkog lista˝ i ˝Gospodarskog lista˝.
Bio je osnivač i predsjednik Hrvatskog planinskog društva.

Digitalizirana građa:
 
Zakon svršnosti u prirodi / Torbar Josip


Pogledajte još:
Reference u digitalnoj knjižnici 

Josip Torbar (Liječnički vjesnik 1990. br.8. str.298)