četvrtak, 13. svibnja 2021.

In memoriam Vjera Juras (29.7.1936.-10.5.2021.)

U Zagrebu je 10. svibnja 2021. godine preminula gospođa Vjera Juras, prof. zemljopisa, dugogodišnja djelatnica Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjera Juras rođena je 29. srpnja 1936. godine u Mrkonjić Gradu, Bosna i Hercegovina. Visokoškolsku naobrazbu stekla je u Zagrebu na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 23. lipnja 1960. na temi „Grad Jajce“.

Vjera Juras je cijeli svoj radni vijek (26. 12. 1960. ─ 30. 12. 1993.), kao vrstan klimatolog, provela u Klimatološko-meteorološkom sektoru DHMZ-a baveći se analizom klimatoloških podataka i praćenjem klime. Sudjelovala je kao stručni suradnik u izradi „Atlasa klime Hrvatske za razdoblje 1931.1960. godina“. Također je sudjelovala u izradi posebnih godišnjaka za meteorološke postaje sa stoljetnim klimatološkim nizovima te u pripremi CLIMAT izvješća za međunarodnu razmjenuKoautor je vrijednog rada „Metode kategorizacije izvanrednih meteoroloških pojava“ koji je objavljen u zborniku znanstvenog skupa „Opasne pojave na moru“ održanom u Splitu od 16. do 18. prosinca 1987. godine.  U radu se razrađuje metoda kategorizacija anomalija srednje mjesečne temperature zraka i mjesečne količine oborine pomoću percentila. Od tada se spomenuta metoda koristi za operativno praćenje klime u DHMZ-u. Vjera Juras bila je koautor operativnih klimatoloških analiza DHMZ-a koje su objavljivane u publikacijama DHMZ-a kao što su „Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u Hrvatskoj“ sve do odlaska u mirovinu. Jedna je od osnivačica publikacije DHMZ-a „Meteorološki i hidrološki bilten“ za koji je klimatološki prilog pisala do odlaska u mirovinu. Bila je autor ili koautor na ukupno 19 znanstvenih i stručnih radova.

Živjela je životom kojeg su krasile skromnost i požrtvovnost prema obitelji, kolegama i prijateljima. Otišla je tiho kako je i živjela. Svojim odlaskom ostavila je nenadoknadivu prazninu u svima koji su je poznavali i poštovali.