ponedjeljak, 25. siječnja 2021.

In memoriam Marina Mileta

U Zagrebu je 17. siječnja 2021. godine preminula gospođa Marina Mileta, dipl. inž, dugogodišnja djelatnica Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Marina Mileta rođena je 10. listopada 1944. godine u Zagrebu gdje je stekla i visokoškolsku naobrazbu.

Diplomski rad pod naslovom ²Grmljavinske pojave u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj u 1968. i 1969. godini² izradila je 1977. godine pod vodstvom dr. sc. Dražena Poje i stekla akademski stupanj diplomirani inženjer fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 15. listopada 1977. do umirovljenja 30. prosinca 2009.  radila je kao klimatolog ua Državnom hidrometeorološkom zavodu. Uz redovite radne zadatke ostvarila je dobru suradnju s domaćim i stranim kolegama iz područja klimatologije. Posebno je zaslužna za pokretanje specijalnih mjerenja oborine od magle na Zavižanu korištenjem standardnog kolektora magle. Rezultati tih mjerenja od velike su važnosti prvenstveno za potrebe praćenja onečišćenja atmosfere.

U sjećanju kolega i prijatelja ostati će uspomena na istinoljubivu i skromnu osobu koja je svojim pozitivnim stavom prema životu, smislom za humor i komunikaciju stekla mnoštvo prijatelja. Od 1986. godine bila je aktivna članica Hrvatskog meteorološkog društva. Voljela je putovanja i druženja te je sudjelovala na svim izletima koje je organiziralo Hrvatsko meteorološko društvo gdje je njena vedrina dolazila do izražaja i pridonosila stvaranju dobre atmosfere.

Njenim  odlaskom ostaje nenadoknadiva  praznina u svima koji su je poznavali i poštovali i koje je dotaknula svojom humanošću, blagošću, razumijevanjem i beskrajnom dobrotom.

Životopis