petak, 5. siječnja 2018.

Knjige u otvorenom pristupu - DOAB!

DOAB (Directory of Open Access Books) sadrži više od 10 600 knjiga u otvorenom pristupu koje je izdalo oko 250 izdavačkih kuća. Većina licencija dopušta nesmetano korištenje knjiga. Na raspolaganju su najčešće PDF i EPUB formati, slobodni za preuzimanje.
Sadržaj direktorija možete pretražiti ovdje.