ponedjeljak, 2. studenoga 2015.

Mogu li knjižničari pokrenuti gospodarstvo u Hrvatskoj? 

Može li knjižnica DHMZ-a?Suradnica na projektu „Work with US“ (Veleposlanstvo SAD-a, Ekonomski fakultet – Zagreb i Hrvatsko knjižničarsko društvo), Zrinka Udiljak Bugarinovski, univ.spec.oec. na ta je pitanje na predavanju u knjižnici DHMZ-a odgovorila -  mogu i može!.Svoj stav temelji na primjerima  britanskih i američkih knjižnica koje postaju važni prijenosnici informacija industrijskim proizvođačima, malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i neprofitnim organizacijama.Knjižnice tradicionalno odlikuje stručno istraživanje i upravljanje informacijama, pa lako mogu pružiti  podršku strateškom razmišljanju i odlučivanju. Danas to uglavnom čine kroz podučavanje informacijskih vještina i  obrazovanje budućih poduzetnika i menadžera ili  izravnim pružanjem usluga malim poduzetničkim zajednicama.Vrijedan primjer je usluga (NeighborLINE) u američkim poslovnim knjižnicama. Ona  poduzetnicima omogućuje identifikaciju alternativnih ili novih izvora financiranja, pruža im informacije o gospodarskim kretanjim, trendovima zapošljavanja i karijerama,  proizvodima i interesima potrošača, demografskim statistikama, stranim tržištima, zatim podatke o energiji i okolišu, poljoprivredi, kao i specifične informacije o pojedinim tvrtkama, lokalnim prilikama i sl.
Knjižnice koje se orijentiraju prema poduzetničkim zajednicama tomu prilagođuju svoje poslovne politike i izvore financiranja. Osiguravaju knjižničarima poduku  kako bi ovladali kreiranjem i vođenjem poslovnih knjižnica. Umrežuju se  s drugim knjižnicama zbog korištenja knjižničnih i drugih informacijskih izvora. Ulažu u  svoju tehnološku osposobljenost radi praćenja pristupa relevantnim i često promjenjivim podacima te razvijaju zbirke koje prate poslovne ciljeve i brzo postaju relevantne široj poslovnoj zajednici.U Hrvatskoj je projekt poslovih knjižnica započeo od gradskih knjižnica (Pula, Varaždin, Požega, Karlovac, Dubrovnik, Čakovec, Bjelovar, Split, Nova Gradiška, Gospić, Krapina, Šibenik). Te knjižnice  nastoje kod malih i srednjih poduzetnika razviti veću svijest o tomu koje su im informacije korisne, učinkovite i važne, gdje su te informacije pohranjene te komu se za njih mogu obratiti.
Osim toga,  knjižničari pokreću cikluse u kojima zajednice malih poduzetnika stvaraju i dijele nove informacije važne za njihove zajedničke potrebe. U ovoj razmjeni iskustava poduzetnici doznaju kako su se drugi „borili“ sa sličnim problemima i potrebama.

Uključuju se i veliki poduzetnici koji malima stavljaju na raspolaganje znanja svojih iskusnih stručnjaka i menadžera.

Na predavanju smo saznali za čitav niz pozitivnih rezultata ovih nastojanja.Sigurno je da bi DHMZ kroz mrežu poslovnih knjižnica koja se uobličuje u Hrvatskoj imao brzu korist kroz zaštitu svog intelektualnog vlasništva, kao i bolje praćenje karijernog napredovanja svojih djelatnika.

Sudar ili spoj

Osim toga, orijentacija poslovnih knjižnica  itekako se preklapa s tradicijom DHMZ-a. Od osnutka Zavoda problemi i zahtijevi korisnika različitih struka i gospodarskih područja poticali su razvoj i unapređivanje meteorologije.

Njihovom zaslugom otvarala su se nova područja primjene meteoroloških i klimatoloških podataka i pokrenuta su brojna stručna i znanstvena istraživanja koja su našla svoju brzu primjenu u praksi, a pripomagala su rješavanju gospodarskih problema povezanih s meteorološkim, klimatološkim i hidrološkim prilikama.

Naši stručnjaci i znanstvenici su na početku djelovanja Zavoda shvatili važnost komunikacije i razmjene znanja i informacija. Obostrano razumijevanje složenosti problema i svih raspoloživih znanja jedino je osiguravalo uspjeh.


Dinamika potražnje za izradom stručnih i znanstvenih podloga se u velikoj mjeri podudarala  s gospodarskim razvitkom, bilo da se radilo  o planiranju i izgradnji infrastrukture društva, pojedinog industrijskog objekta ili o planiranju izgradnje bolnica, naselja, marina i slično.


Sve to govori o pripremljenosti Zavoda da se u ovaj projekt uključi i pomogne ovaj put malim i srednjim poduzetnicima   u području svojih znanja i djelovanja. Tako će pridonijeti održivom rastu i ukupnom boljitku društva, što je jedan od važnih ciljeva Zavoda.


Zajedno s knjižničarskom zajednicom možemo učiniti da odgovor na pitanje iz naslova bude još čvršći i istinitiji.