srijeda, 4. studenoga 2015.

Lektire nasih tukaca


Hamingway na uspinjači


Na posao uspinjačom. U desetak minuta čujem svašta.  Najglasniji su gimnazijalci. Lektira - najteži predmet.  

Prepričavaju fabulu.  Umeću detalje. Svatko je temeljito isčitao par desetaka strana.  Danas imamo Hemingwaya. Uvrede pljušte.

Razmjenjujem solidarni pogled s knjižničarkom prirodoslovne zbirke. Mali tukci.

Popodne kod mame na ručku dohvatim s police staru lektiru. Kome zvono zvoni. Okrenem stranicu nasumce. Čitam.  Dijalog.  
 Zaboli me kod srca. Gdje je tu smisao?  Carver, Kehlmann su bolji. Munro je tako vješta. Rimovanje života i ....

Odlučim. Za promjenu sutra idem pješke.